Verschillende niveaus van leren volgens de Taxonomie van Bloom

Een les voorbereiden om leerdoelen te behalen is één ding, maar wanneer je vaker lesgeeft en jezelf hierin wilt ontwikkelen dan zou je kunnen overwegen om ook na te denken over wat je precies wilt aanleren en waarom de leerlingen dat moeten leren. Ik bedoel dan niet de inhoud, maar wat moeten de leerlingen later met jou lessen kunnen? Er is namelijk een groot verschil tussen leren hoe je moet zagen of leren wanneer jij bepaalde vaardigheden in kan zetten om een probleem op te lossen.

Slimmerdanik.nl

Een logische opbouw van een lessencyclus

Wanneer je meerdere lessen aan leerlingen gaat geven kan je de opbouw op verschillende manieren aanpakken. Het kan van makkelijk naar moeilijk, van weinig tijdsdruk naar grotere tijdsdruk, van individuele simpele opdrachten naar samenwerkende complexere opdrachten etc. etc.
 
De essentiële afweging daarin is wat de leerling later met de lesinhoud moet gaan doen. Je kijkt dus niet alleen naar de leerdoelen op korte termijn, maar ook naar de doelen op lange termijn. Wat voor beroep moet hij gaan doen, welke vaardigheden worden er in dat beroep van hem verwacht en wat voor vaardigheden worden er überhaupt van de volwassen mens verwacht in deze moderne tijd? (Dit is een verwijzing naar de 21 Century Skills)
 
De combinatie van deze factoren zorgen ervoor dat jij uiteindelijk ervoor kiest om de leerlingen de lesstof alleen “maar” te laten onthouden en begrijpen om daar vervolgens te stoppen. Of je komt tot de conclusie dat ze nog verder moeten, omdat ze de vaardigheden creatief in moeten gaan zetten en zelf moeten bepalen wanneer ze welke vaardigheden in moeten zetten. Welke keuzes je allemaal zou kunnen maken leg ik hieronder uit, waarbij ik het fijn vind volgens de verschillende niveaus van leren volgens de Taxonomie van Bloom te werken. (Zie figuur boven)

Benjamin S. Bloom

Onderwijs psycholoog

What any person in the world can learn, almost all persons can learn if provided with appropriate prior and current conditions of learning.

Photo by rawpixel.com from Pexels
Photo by rawpixel.com from Pexels

Wanneer je begrijpt dat elke leerling zijn eigen leerbehoeften heeft, maar wel iemand nodig heeft die hem daarbij coacht en laat zien wat er van hem verwacht wordt, begrijp je ook wat jouw verantwoordelijkheid als docent is. Er wordt van jou verwacht dat je niet alleen maar boven de leesstof staat en orde in de klas handhaaft, jij moet ook in kunnen schatten welke vaardigheden de leerlingen nodig hebben en wat de individuele leerling nodig heeft om ook daadwerkelijk te komen op het niveau waar hij moet gaan functioneren.

Zelf geef ik regelmatig onderwijs aan jonge leidinggevenden die ook nog een adviserende rol hebben op het gebied van Wet- en regelgeving. Dat betekent dat ze een hoop vaardigheden en kennis moeten bezitten, maar in hun beroepspraktijk zelf in moeten kunnen schatten welke vaardigheden en kennis zij op welk moment het beste in kunnen zetten. Ze moeten daarnaast ook zelf in staat zijn om op hun eigen keuzes en gedrag te kunnen reflecteren. Dat is nogal iets om van jonge mensen te vragen. Gemiddeld zijn de leerlingen tussen de 20 en 30 jaar oud en ook nog eens beginnend beroepsbeoefenaars.

Ook in de praktijk heb ik met tieners van verschillende leeftijden gewerkt die op verschillende opleidingsniveaus hun studie aan het volgen waren en het effect is hetzelfde. Altijd positief! Heb jij het idee dat dit niet toepasbaar is voor jouw onderwijs? Leg dan jouw situatie bij ons voor en dan denken wij graag met je mee. Wat wel belangrijk is, is continue bij alle mensen van invloed aan te geven dat klassen van meer dan 20 leerlingen te groot zijn. Grote klassen zijn een bezuinigingsmaatregel van de onderwijsinstelling en nooit in het voordeel van de leerlingen. Dus draag je steentje bij om uit te dragen dat de klassen kleiner moeten om zo het onderwijs maximaal af te kunnen stemmen op de individuele behoeften van de leerling. Dan staat de leerling echt centraal en dan hebben wij daar in de toekomst ook profijt van, want de generatie die nu op school zit zijn in de toekomst onze werknemers, werkgevers, (politieke) leiders, vakmannen en misschien wel docenten. Dus dat is onze investering altijd waard!

Klik hieronder voor wat extra verdieping. Lees hoe ik de Taxonomie van Bloom in de praktijk actief toepas of doe ideeën op voor jouw lessen op onze andere pagina’s!