Welkom bij Slimmerdanik.nl

Welkom bij slimmerdanik.nl

De wereld van het internet wordt steeds groter en drukker. Alles kan, zolang het maar vernieuwend, groot en druk is. Hierdoor is het soms onmogelijk is om de tekst te vinden die je zoekt. Dat willen wij anders doen!

Wij schrijven over onderwerpen waar wij ervaring mee hebben. Dat is over het Onderwijs en Coachen. Bij elk onderwerp op de navigatiebalk vindt je een artikel terug. Dus maar één artikel per pagina. Deze pagina’s worden regelmatig aangevuld met nieuwe ontwikkelingen over dit onderwerp.

Nieuwste Blog:

Verschillende niveaus van leren in de praktijk

Hier lees je hoe je jouw onderwijs verder kan ontwikkelen door de Taxonomie van Bloom actief toe te passen.

Lees verder

Momenteel zijn we deze blog nieuw leven in aan het blazen en zowel de layout als de inhoud een nieuw fris uiterlijk te geven. Op deze pagina en ons Instagramaccount houden wij je op de hoogte van alle aanpassingen waar we mee bezig zijn en zullen we regelmatig om jouw feedback vragen. Help je ons mee?

Nieuwe layout kiezen100%Inrichten Homepage90%Artikelen inhoudelijk aanpassen60%

Bron foto: NEC Corporation of America
Het onderwijs

By: Administrator

Het maakt niet uit of je van nature relaxed voor de klas staat of niet. Allemaal zijn we op sommige momenten onzeker of we het wel op de juiste manier doen. We willen immers de les zo goed mogelijk geven en daarnaast een graag geziene docent zijn. Toch?

Lees meer


Deze blog is een plaats waar je geïnspireerd wordt om vernieuwend te zijn in jouw onderwijs en coaching!