De Koninklijke Marine kent een duidelijk systeem qua rangen en standen. Welke rang je krijgt is afhankelijk van je ervaring, opleiding en de verantwoordelijkheid die je toebedeelt krijgt.

Bij de Koninklijke Marine gebruiken ze vele verschillende rangen. Deze verschillen van de Koninklijke Landmacht en van de Koninklijke Luchtmacht. Rangen zijn binnen defensie nodig om de hiërarchie aan te duiden van deze organisatie. Zo kan iedereen in één oogopslag zien wie er de baas is.

Ook bij de Koninklijke Marine is dit hard nodig. Om het overzichtelijk te houden worden de rangen in verschillende groepen ingedeeld. Als eerste krijgen we de mannen en vrouwen van de werkvloer. De manschappen zijn de basis van het bedrijf. Matroos der derde klasse is de laagste rang en Korporaal is de hoogste rang bij de manschappen.

Manschappen

De manschappen worden aangestuurd door de onderofficieren. De onderofficieren functioneren op het niveau vergelijkbaar met MBO niveau. Maar het zijn daarnaast wel specialisten in hun vakgebied! De Sergeant is de laagste Onderofficiersrang en de Adjudant de hoogste.

OO

Daarboven krijg je de HBO’ers. Zij geven leiding aan de onderofficieren en de manschappen, maar zijn meer de managers. Ze nemen de beslissingen op verschillende afdelingen binnen een schip of op de wal. Deze officieren zijn ook weer onderverdeeld in verschillende groepen. Als eerste zijn er de subalterne officieren. Dit zijn de beginnende en dus meestal jonge officieren. Luitenant ter zee eerste klasse is de hoogste rang van deze groep.

Sub Off

Daarna volgen de hoofdofficieren. Zij hebben al meer ervaring en krijgen dus ook meer verantwoordelijkheid. Ze zijn wel degenen die de jonge officieren begeleiden tijdens hun eerst functies. Daarnaast is de hoofdofficier verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende tradities binnen zijn eenheid. De Kolonel is de hoogste rang van deze groep.

Hoofd Off

De hoogste officieren worden opperofficier genoemd. Dit zijn al wat oudere ervaren mannen die al vele functies hebben doorlopen. De admiraal is de hoogste rang van deze groep en van de Nederlandse Koninklijke Marine.

Opp off

goin up