De Koninklijke Marechaussee is de politie van het leger. Maar ook veel burgers zijn al met de Marechaussee in aanraking geweest…wat weet jij nu precies over de taken van de Koninklijke Marechaussee?

De Militaire Politie heeft een belangrijke taak, maar zijn daardoor niet altijd even populair bij de andere militairen. Maar de Marechaussee heeft vele taken. Belangrijke taken. Meer daarover lees je op deze pagina.
Vreemde eend in de bijt.

De Koninklijke Marechaussee vormt samen met de Koninklijke LandmachtKoninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine de Nederlandse Krijgsmacht. Tot begin jaren 90 hoorde de Marechaussee bij de Landmacht. Het werk dat ze deden leek alleen niet op het werk dat de Landmacht doet. Een groot verschil is dat de Marechaussee wel onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie valt, maar vanwege hun gevarieerde takenpakket ook onder het gezag van andere ministeries valt. En dan werken ze voornamelijk voor het Ministerie van Justitie. De Marechaussee is dan ook een politieorganisatie die onder Defensie valt. Toch is elke werknemer van de Marechaussee in eerste instantie militair en heeft hij in tweede instantie ook een politietaak. Iedereen die bij de Marechaussee gaat werken krijgt dus ook eerst een militaire basisopleiding en begint vervolgens aan de specifieke opleiding van de Marechaussee. Dit alles gebeurt op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn.

De taak.

De Marechaussee is een organisatie die uit ongeveer 6600 mensen bestaat. Dit zijn zowel burgers als militairen. De taken zijn erg veelzijdig en moeilijk te beschrijven. Het varieert namelijk van de bekende politietaken, recherchetaken tot objectbeveiliging en persoonsbeveiliging. Toch is het beveiligen van de koninklijke paleizen het bestaansrecht en dus de hoofdtaak van de Marechaussee. Voor militairen bestaat de Marechaussee voornamelijk als de Militaire Politie (MP). Die MP kan je helpen wanneer je hulp nodig hebt, maar ook bekeuren wanneer je de wet overtreed. Om al deze verschillende taken te kunnen vervullen heeft de marechaussee verschillende eenheden die allemaal een eigen taak hebben. Een voorbeeld hiervan is het Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). De BSB is een eenheid die erop getraind is om in een hoog geweldspectrum op te treden. Niet iedereen is dan ook geschikt om bij deze eenheid te werken. Mede daarom kan je niet rechtstreeks op een functie bij de BSB solliciteren. Je moet eerst als Wachtmeester werkzaam zijn voordat je vervolgens pas intern door kan solliciteren. In het filmpje hieronder wordt een uitleg gegeven over de soort mensen die dit werk doen, wat het materieel is dat ze ter beschikking hebben en hoe ze te werk gaan.

Het contact met de burgers.

Toch heeft de Marechaussee niet alleen een taak voor Militairen. Bijna iedereen die via Schiphol gevlogen heeft is in aanraking met de Marechaussee gekomen. Het is namelijk ook hun taak om op luchthavens en in de zeehavens (m.u.v. Rotterdam) toezicht te houden op de grenscontrole. Dit betekend dus dat mensen die vanaf Schiphol naar hun bestemming buiten een Shengen land (buiten Europa) vertrekken gecontroleerd worden door de Marechaussee. Ook wanneer je bijvoorbeeld een ongeluk op de parkeerplaats van Schiphol krijgt, komt de Marechaussee en niet de politie. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat op Schiphol de Marechaussee verantwoordelijk is voor alle politietaken.

De eenheden.

De Marechaussee is georganiseerd in een aantal onderdelen. Deze worden districten genoemd. Ze kennen de volgende districten:

–           Staf Commandant der Koninklijke Marechaussee
–           District West
–           District Zuid
–           District Noordoost
–           District Schiphol
–           Landelijke- en Buitenlandse eenheden
–           Landelijk Opleiding- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee

Als laatste is het interessant te weten dat de Marechaussee in 1814 opgericht is als politieorganisatie. Die organisatie kreeg een duidelijke opdracht. Namelijk: ‘ Er zal worden opgericht, een Korps der Marechaussee, bestemd om de orde te handhaven, de uitvoering der wetten te verzekeren en te waken voor de veiligheid der grenzen en grote wegen.’ De organisatie mag dan verschillende keren aangepast en veranderd zijn, maar deze opdracht is ook vandaag de dag nog steeds het bestaansrecht van de Koninklijke Marechaussee.

goin up