De Koninklijke Luchtmacht is een onderdeel van de defensieorganisatie. Ook wanneer je hier werkt kom je in aanraking met de rangen en standen die hier gelden. Waarom ze rangen gebruiken en hoe die rangen onderverdeelt zijn vind je hier.
Bij Defensie gebruiken we rangonderscheidingstekens om te kunnen zien welke positie de persoon heeft die we tegenkomen. Het zorgt ervoor dat er op respectvolle wijze met elkaar omgegaan kan worden en dankzij deze rangonderscheidingstekens kan soms ook gezien worden welke functie een persoon bekleedt. Al bekend zijn de rangen van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marine maar in dit artikel kijken we naar de rangen van de Koninklijke Luchtmacht.

De Koninklijke Luchtmacht is een organisatie met als hoofdtaak om het luchtruim van het Nederlandse Koninkrijk en bondgenoten te bewaken en daar waar nodig de vijand ook te bestrijden. Daarnaast ondersteunen ze ook de Nederlandse overheid bij verschillende taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verrichten van reddingsacties op zee.

De opbouw van de rangen bij de Koninklijke Luchtmacht is vrijwel identiek aan die van de Koninklijke Landmacht. Groot verschil is echter de kleur van de rangonderscheidingstekens. Waarbij de Koninklijke Landmacht er met rode, gele en witte kleuren gewerkt wordt, is dit bij de Koninklijke Luchtmacht allemaal blauw.

De mannen en vrouwen van de werkvloer zijn het  meeste vertegenwoordigd. Dit zijn allemaal specialisten met hun eigen specifieke taak. De rangen horen bij de verantwoordelijkheid die een functie met zich meeneemt. De uitzondering is de rang van Korporaal der eerste klasse. Deze rang krijg je nadat je twee jaren als korporaal ervaring opgedaan hebt. De manschappen worden in hun dagelijkse werkzaamheden aangestuurd door een onderofficier.

Manschappen

De rangen van de onderofficieren zijn te vergelijken met het middenkader bij burgerbedrijven. De onderofficieren hebben een extra opleiding voltooid en zijn daardoor klaargestoomd om leiding te geven aan de manschappen. Vanaf de rang van Sergeant-majoor worden de onderofficieren ook gezien als instructeurs, omdat ze instructie verzorgen aan de manschappen. De sergeant is een startrang en na 4 jaar goed functioneren wordt je bevorderd tot sergeant der eerste klasse. Na verschillende functies voltooid te hebben kan je solliciteren op een functie waar de rang van sergeant-majoor aan verbonden zit. Wanneer je sergeant-majoor bent vervul je weer verschillende functies totdat je mag solliciteren op een functie waar de rang van adjudant aan verbonden zit. Vanwege deze carrière opbouw wordt de rang van adjudant voornamelijk gezien als een oudere mannen en vrouwen rang. Maar dit wordt wel met alle respect voor diens ervaring zo gezegd. De onderofficieren leggen verantwoording af aan de officieren.

 OO

Wanneer een officier na zijn opleiding begint aan zijn carrière, dan begint hij bij de subalterne officier. Dit zijn de jonge officieren. In deze functies kunnen zij ervaring opdoen en wennen aan het leidinggeven en de verantwoordelijkheid die de rang met zich meebrengt. Wanneer zij goed functioneren kunnen zij eventueel bevorderd worden naar de rangen van hoofdofficier. Dit zijn de rangen die verantwoording afleggen aan de opper- en vlagofficieren, maar in de dagelijkse werkzaamheden leiding geven aan de subalterne officier. De hoogste officieren zijn de opper- en vlagofficieren. Dit zijn de ervaren mannen en vrouwen die samen leiding geven aan grote eenheden, maar in sommige functies ook een adviserende rol naar onze politieke leiders hebben. Een hele verantwoordelijke baan dus.

Off

goin up