De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. Op deze pagina vindt je alle  feiten over dit krijgsmachtonderdeel die ondanks alle bezuinigingen toch respect verdient voor hun tomeloze inzet tijdens de verschillende missies.

De taak van de Landmacht is in eerste instantie het helpen van bondgenoten die onze hulp nodig hebben. Pas in tweede plaats is het een taak om het Nederlands grondgebied te verdedigen. Hulp bieden bij calamiteiten en ondersteuning van maatschappelijke organisaties is zeker ook erg belangrijk. Het kan ook zijn dat de Koninklijke Landmacht wordt ingezet voor humanitaire missies en daarbij samen moet werken met civiele organisaties. De laatste jaren is de Landmacht onder andere betrokken geweest bij missies in Bosnië, Kosovo, Irak, Afghanistan en Mali.

Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is de Landmacht onderverdeeld in meerdere kleinere eenheden. Deze eenheden worden brigades genoemd. En echt klein is een brigade niet, want hier werken toch weer duizenden mensen bij.

De Landmacht kent de volgende brigades:

  • 11 Luchtmobiele Brigade
  • 13 Gemechaniseerde Brigade
  • 43 Gemechaniseerde Brigade
  • Korps Commandotroepen
  • 1e Duits/Nederlandse Korps

Elke brigade heeft haar eigen specialisme. Zo is de Luchtmobiele Brigade snel inzetbaar zowel over land als door de lucht. De 13e en 43e gemechaniseerde brigade zijn iets minder snel inzetbaar. Dat komt omdat ze zwaarder materieel bij zicht hebben. Dat is ook de reden waarom ze gemechaniseerd zijn. Ze hebben een tankeenheid bij de brigade. Omdat de Luchtmobiele Brigade dit niet heeft is deze brigade dus niet gemechaniseerd. De Korps Commando Troepen (KCT) zijn erop getraind om constant klaar te staan voor elke missie in elk gebied. Ze kunnen korte steekacties in vijandelijk gebied doen of voor langere tijd zelfstandig overleven in vijandelijk gebied. Daarnaast kunnen ze in Nederland ook ingezet worden voor terreurbestrijding.

De vorige Minister van Defensie, Hans Hillen, had de zware taak op zich genomen om de bezuinigingen die het kabinet bedacht had uit te moeten voeren. Defensie moest 638 miljard euro bezuinigen. Hij had hiervoor een plan gemaakt en dit plan in het voorjaar van 2010 bekend gemaakt. Alle krijgsmachtdelen werden hierdoor geraakt. Zo moest de Marine onderzeeërs afstoten, de Luchtmacht een aantal helikopters en een vliegbasis in Twente en de Landmacht moest de tankbataljons afstoten. Daarnaast werden er waarschijnlijk 6000 mensen ontslagen om ook hiermee geld te kunnen besparen. Het doel van deze reorganisatie was om het leger kleiner en daardoor goedkoper te maken, maar wel een heel flexibel en snel inzetbaar leger te behouden. Of het Nederlands leger hierna nog serieus mee kan doen met haar NAVO bondgenoten is nog maar de vraag volgens sommige mensen. Dit bleek wel toen de deelname van Nederland aan de missie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) ter sprake kwam. Nederland wilde wel meedoen, maar had te weinig zwaar materieel om in te zetten. Dit tot schaamte van de hardwerkende militairen. Ze zijn bang dat het leger zo klein wordt dat haar goede naam, wat nu is opgebouwd, niets meer zal betekenen. Aan de andere kant is het wel zo dat wanneer de visie van de minister klopt defensie kleiner wordt, maar wel nieuw materieel heeft wat goed onderhouden is. En daar heeft het de laatste jaren nog wel eens aan geschort.

De huidige Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, krijgt erg veel kritiek te verduren over de invulling van haar tijd op deze ministerspost. Het verwijt dat militairen hebben is het feit dat iemand met absoluut geen militaire ervaring ook geen leiding kan geven aan een militaire organisatie. Daarnaast zou ze niet met passie naar buiten toe op kunnen treden dan dat iemand die wel militaire ervaring heeft dat zou kunnen. Wat zij op de achtergrond misschien stiekem wel allemaal geregeld krijgt voor de militaire organisatie is tot nu toe een groot bewaard geheim.

De bezuiniging die het meeste pijn deed bij de Landmacht is het verdwijnen van de twee tankbataljons. Een discussie die trouwens ineens weer opnieuw opengebroken werd door de gebeurtenissen eerder in 2014 in de Oekraïne. Wat als Rusland wel verder Europa ingaat met haar acties? Is de vrijheid die wij als Nederlands volk al jaren ervaren wel zo vanzelfsprekend als dat onze politieke leiders de laatste jaren hebben doen handelen? Deze bataljons zijn al onderdeel van het leger zover de mensengeest kan heugen. Waar ze zicht ooit te paard verplaatsten, deden ze dat de laatste jaren door middel van tanks. De tanks die ze ter beschikking hadden waren vaak de best getrainde eenheden ter wereld. Dit komt omdat ze bij de ontwikkeling van de tanks samen werkten met vele ander landen. De laatste tank die gebruikt werd was de Leopard2A6. Een moderne gevechtstank met vele kwaliteiten, die nu nog door vele landen gebruikt wordt.

Hieronder een film over de prestatie van een tank die met deze bezuinigingen het veld moest ruimen…de film is van Duitse makelarij, maar de tank is precies hetzelfde zoals de Nederlandse versie was.

goin up