Defensie is de grootste organisatie die Nederland kent. Met ruim 69.000 personeelsleden, bestaande uit burgers en militairen, betekent dit veel afwisseling in de verschillende functies. Het grootste aantal werknemers is werkzaam in de Nederlandse Krijgsmacht. De Krijgsmacht is verdeeld in vier krijgsmachtonderdelen. Dit zijn de Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee.

  • actie
  • canal-parade
Het Nederlandse LegerTegenwoordig komt Defensie met name in het nieuws vanwege de vele grote bezuinigingen die doorgevoerd worden of gaan worden. Toch hebben de gebeurtenissen in de Oekraïne en Irak (ISIS) ervoor gezorgd dat veel Nederlanders hun mening over Defensie bij hebben moeten stellen. De noodzaak van een goed Defensieapparaat is pijnlijk duidelijk geworden.

De Koninklijke Luchtmacht.

De Koninklijke Luchtmacht bestaat uit ongeveer 11.000 mensen. Hun taak is om het Nederlandse Luchtruim veilig te houden. Dit betekend dat ze hun vliegend materieel inzetten wanneer er onbekende toestellen in het Nederlands luchtruim zijn, maar eventueel ook vijandige toestellen of raketten kunnen bestrijden wanneer dit nodig is. Daarom heeft de Koninklijke Luchtmacht niet alleen maar helikopters en straaljagers, maar ook wapens zoals het Patriotsysteem.

De Koninklijke Marine.

De Koninklijke Marine bestaat uit ongeveer 10.500 mensen. Hun taak is om het Nederlands grondgebied te beschermen tegen bedreigingen vanaf zee. Dit betekent dus dat ze niet alleen maar in de Noordzee, maar ook in het Caribisch gebied rondom de Nederlandse Antillen en Aruba continue aanwezig zijn. Daarnaast hebben ze ook eenheden om vanaf zee een missie te beginnen. Deze eenheid staat bekend als het Korps Mariniers.

De Koninklijke Landmacht.

De Koninklijke Landmacht bestaat uit 26.000 mensen. Hun taken zijn het verdedigen van het Nederlands grondgebied, hulp bij calamiteiten en ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Daarnaast helpen ze mee met het verdedigen van het grondgebied van NAVO bondgenoten. Dit doen ze op hun verzoek en indien nodig met het gebruik van proportioneel geweld. Het kan ook zijn dat de Koninklijke Landmacht wordt ingezet voor humanitaire missies en daarbij samenwerken met civiele organisaties.

De Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee bestaat uit 6.600 mensen. Ze hebben vele uiteenlopende taken zoals het beveiligen van paleizen, personen en objecten in Nederland. Daarnaast ondersteunen ze bij grenscontroles, asielwerk en worden ze ook uitgezonden naar uitzendgebieden waar Nederlandse militairen zijn. De Koninklijke Marechaussee heeft namelijk ook een politie– en recherche taak voor het Nederlandse leger.

goin up